Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Δημοσίευση έκθεσης

Γράψτε στο χώρο των σχολίων το κείμενο που επεξεργαστήκαμε στο μάθημα της γλώσσας και αφορά την ανακοίνωση για τη δημιουργία της ιστοσελίδας

3 σχόλια: