Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

  1. Το αναπνευστικό σύστημα αποτελείται από τα εξής όργανα:ρινική κοιλότητα, στοματική κοιλότητα, λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι, πνεύμονες και πνευμονικές κυψελίδες.
  2. Στις πνευμονικές κυψελίδες καταλήγει ο αέρας που εισπνέουμε. Ο αέρας αυτός είναι πλούσιος σε οξυγόνο.Ταυτόχρονα στις κυψελίδες φτάνει το αίμα που είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στις κυψελίδες γίνεται η ανταλλαγή των αερίων αυτών. Με τον τρόπο αυτό το οξυγόνο φτάνει σε όλα τα όργανα του σώματος και το διοξείδιο του άνθρακα αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα.
  3. Η καρδιά είναι το βασικότερο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος. Αντλεί αδιάκοπα αίμα.
  4. Οι αρτηρίες είναι αιμοφόρα αγγεία μέσα από τα οποία ρέει αίμα από την καρδιά προς τα διάφορα όργανα του σώματος. Οι φλέβες είναι και αυτές αιμοφόρα αγγεία μέσα από τα οποία ρέει αίμα από τα διάφορα όργανα προς την καρδιά. Αυτή είναι μια διαφορά. Μια άλλη διαφορά είναι η εξής: οι αρτηρίες μεταφέρουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα ενώ οι φλέβες μεταφέρουν πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα αίμα.
  5. Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα, που είναι κυρίως νερό, από κύτταρα [ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια], από θρεπτικά συστατικά που είναι διαλυμένα καθώς και από διαλυμένες βλαβερές ουσίες που μεταφέρονται για να αποβληθούν από τον οργανισμό μας.
  6. Τα αιμοπετάλια είναι τα κύτταρα του αίματος που συμβάλλουν στην πήξη του αίματος και σταματούν τις αιμορραγίες.
  7. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι κύτταρα του αίματος που μεταφέρουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.
  8. Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι κύτταρα του αίματος που συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού.
  9. α. Σ, β. Λ, γ.Λ, δ.Λ, ε. Λ, στ. Λ, ζ. Σ, η. Σ
  10. Μικρή κυκλοφορία είναι η κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά προς τους πνεύμονες και αντίστροφα. Μεγάλη κυκλοφορία είναι η κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά προς όλα τα όργανα του σώματος και αντίστροφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου